22 sierpnia 2021

edukacja 

SZKOŁA NA FB

SZKOŁA NA INSTAGRAMIE

SZKOŁA NA FB

 

 

JAK UCZYMY?

Standardowo priorytetem na naszych zajęciach są konwersacje. Staramy się, aby tematyka rozmów oraz słownictwo były zbliżone do sytuacji dnia codziennego bądź odpowiadały potrzebom środowiska biznesowego (Business English). Wspomagamy się też krótkimi tekstami lub materiałami wideo na podstawie których prowadzimy dyskusje.

Na drugim miejscu jest słuchanie. Uczymy się rozumieć wypowiedzi osób, dla których angielski jest językiem ojczystym, ale także tych, dla których jest to język obcy.

Pisanie lub czytanie pojawia się najczęściej jako dodatkowa praca w domu (oczywiście jest to do ustalenia, jest to nasza propozycja). Pisanie obejmuje głównie tłumaczenia zdań z zastosowaniem słownictwa (także popularnych idiomów), które pojawiło się na zajęciach, a także pisanie tzw. krótkich form (np. pisma urzędowe). Jeśli chodzi zaś o czytanie, prosimy o przeczytanie w domu tekstu, na podstawie którego będziemy rozmawiać na zajęciach.

Podsumowując, na naszych zajęciach skupiamy się głównie na konwersacjach (chyba, że osoba ucząca się u nas zgłasza inne potrzeby w kwestii nauki języka).

 

 

                             MASZ PYTANIA?

 

                     SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!